Grensesnitt for
midlertidig utstyr

Grensesnitt for midlertidig utstyr

GRENSESNITT FOR MIDLERTIDIG UTSTYR PÅ GJØA, I HENHOLD TIL NORSOK Z-015

For leverandør av midlertidig utstyr, dvs utstyr:

  • som er beregnet for tidsbegrenset bruk på innretninger
  • og som krever oppkobling for bruk og/eller utgjør en mulig tennkilde

Dataark for oppkopling mot offshore innretning:

Ved å klikke på data-arkene vises det hvordan oppkoplingen mot den enkelte innretning skal være.

Sjekklister for midlertidig utstyr:

Norsok sjekklister for midlertidig utstyr er tilgjengelig i World- og pdf-format på norsoks side for Z-015:

http://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=z015

Leverandøren velger relevant liste og fyller denne ut. Forhåndsgodkjenning fra plattformsjef i Neptune Energy Norge skal innhentes og påføres sjekklisten i de tilfeller som er nevnt i Z-015 avsnitt 4.8.3. Utstyret skal være sjekket og listen signert av ansvarlige disipliner. Sjekklisten skal ligge som vedlegg til pakkseddel.

Elektriske skjøteledninger skal ikke være lenger enn 30 meter.

ELECTRICAL
Power Volt Freq. Neut. loaded Distribution protection Distribution protection Connection platform Connection Area
* [V] [Hz] Yes/No Fuse
[A]
Earth
fault
[mA]
Desc./Type Desc./Type Modul No. /Room No.
UPS 230 2P+PE 50 N 16 Na Socket Outlet for Data:
ELKO RS 1090 DATA
Data Plug Indoor areas
UPS 230 2P+PE 50 N 16 Na Socket Outlet:
Like ELKO 1090
Gen. plug Indoor areas
Main 230 1P+N+PE 50 Y 16 30 Socket Outlet:
Like ELKO 1090
Gen. plug Indoor areas
Main 230 1P+N+PE 50 Y 16 30 Socket Outlet: STAHL
8570/11-306
(EEx ed IIC T6 IP66)
Plug: STAHL 8570/12-306 All
outdoor areas
Main 230 1P+N+PE 50 Y 16 30 Socket Outlet: CEAG (CROUSE-HINDS)
GHG 511 4306 R0001
(EEx ed IIC T6 IP66)
Plug: CEAG (CROUSE-HINDS)
GHG 511 7306 R0001
Laydown area for kitchen provisions and supplies
Main 690 3P+PE 50 N 63 30 Socket Outlet: STAHL
8579/11-405
(EEx ed IIC T6 IP66)
Plug: STAHL 8579/12-405 Main utility stations / landing areas
Main 400 3P+N+PE 50 Y 63 30 Socket Outlet: STAHL
8579/11-506
(EEx ed IIC T6 IP66)
Plug: STAHL 8579/12-506 All
areas
Main 230/400 3P+N+PE 50 Y 125 30 Socket Outlet: STAHL
8581/11-506
(EEx ed IIC T6 IP66)
Plug: STAHL 8581/12-506 Main utility stations / landing areas

* Main – Main Power
Emg – Emergency Power
Ess – Essential Power
UPS – UPS Power

INSTRUMENT
Function Signal type Connection platform Connection temp. equip. Area
    Desc./Type Desc./Type Modul No. /Room No.
Loss of pressure NO-kontakt
(lukket = alarm)
See comments
Socket:
GHG 511 4906 R0001 21-pol, pin 5, 6
GHG 591 2201 R0002 21-pol, pin 5, 6 Utility stations in area: …
Fire NO-kontakt
(lukket = alarm)
See comments
Socket:
GHG 511 4906 R0001 21-pol,pin 1, 2
Plug:
GHG 591 2201 R0002 21-pol, pin 1, 2
Utility stations in area: …
Gas NO-kontakt
(lukket = alarm)
See comments
Socket:
GHG 511 4906 R0001 21-pol, pin 3, 4
Plug:
GHG 591 2201 R0002 21-po,l pin 3, 4
Utility stations in area: …
Other Common Fault: NO-kontakt
(lukket = alarm)
See comments
Socket:
GHG 511 4906 R0001 21-pol, pin 7, 8
Plug:
GHG 591 2201 R0002 21-pol, pin 7, 8
Utility stations in area: …
ESD battery-syst.        

Kommentar instrument:

Releene som er inne i brannsentralen i kontaineren må være NDE, dette fordi at når kontainer mister spenning (singel gas) så skal ikke alarmer aktiveres.

Dette gjelder ikke for fellesfeil-alarmen, denne må være NE slik at feil blir alarmert i SKR ved bortfall av spenningen. Eksempel på framføring av instrumentsignal i kontainer. Alternative løsninger aksepteres, men signalkontakter og motstander skal være tilkoplet pinnene i støpselet slik som vist. NB! Alle 8 motstandene skal inn selv om signalet ikke er i bruk. Dette for å unngå signalfeil alarm i kontrollrom.

TELECOM
Function Signal type Connection platform Connection temp. equip. Area
    Desc./Type Desc./Type Modul No. /Room No.
PA   Stahl 8575/11-404 Yellow Stahl 8575/12-404 Yellow Utility stations in area: …
Telephone   Stahl 8570/11-410 Green Stahl 8570/12-410 Green Utility stations in area: …
Data (fiber)  Light (wavelength 1310nm/ 1550nm), using single mode fibres Bredengen P/N 77 200 101, with input cable type G8-9/125 QFCI-I/O/RM-JM/- DRAKA   Utility stations in area: …
Data Through Optical fibre Telecom/IT to be contacted for information. Utility stations in area: …
UTILITIES
Function Pressure Amount/flow Connection Area
[BARG] Max capacity Type Diameter Material Module No. /Room No.
Plant air 8.7 539 kg/h (utility stations)   Utility stations 6Mo
316 SS
 
Instr. air 8.7  815 kg/h (instrument air distribution)   1″ NPT (F) 6Mo
316 SS
 
Sprinkler           Ref. drawing no.:
C097-GDF-S-XF-0001/2/3/4/5
Seawater 7 1037,3 m3/h   1″ NPT (M) Titan  
Freshwater 6 Normal: 13,5 m3/h
HP: 6 m3/h
  Utility stations 6Mo
316 SS
 
Drain 10 Closed drain to LP flare KO drum   1″ NPT (M) 22 Cr Duplex  
Other   N/A        
LØFTEKAPASITET
Max. load / radius @ Hs1 = 1 m Max. load / radius @ Hs = 2 m Max. load / radius @ Hs = 3 m
SINGLE FALL
SWL 17.0 t / R 58.0 SWL 15.0 t / R 42.5 m SWL 12.0 t / R 32.5 m
DOUBLE FALL
SWL 34.0 t / R 30.0 m SWL 28.5 t / R 27.5 m SWL 24.0 t / R 22.5 m
TRIPPLE FALL
SWL 50.0 t / R 27.5 m SWL 43.0 t / R 22.5 m SWL 27.5 t / R 32.6 m
1 Hs – significant bølgehøyde, m

TABELLEN VISER MAKS. LØFTEKAPASITET FRA FORSYNINGSSKIP (tonn) I FORHOLD TIL SIGNIFIKANT BØLGEHØYDE (meter).

A
Lastekartet viser maks. arbeidsbelastning som kranen er sertifisert for. Det er opp til kranfører i hvert enkelt tilfelle å avgjøre om denne kapasiteten kan utnyttes.

B
Alle lastebærere skal være utrustet med løfteskrev som kan anhukes fra dekksnivå på forsyningsfartøy. Anhuking av lastebærere skal alltid forekomme på utsiden av lastebæreren for å ivaretar sikkerheten til mannskapet på fartøyet til enhver tid.

C
Korrekt vekt på utstyret er avgjørende for sikker løfting mellom skip og installasjon. Leverandør er ansvarlig for å angi korrekt vekt på alle kolli som leveres basen, om nødvendig må det sørges for veiesertifikat på enheten.

Oppdatert 28/01/2019.